Yazdır
PDF

FİLTRASYON SİSTEMLERİ KURULUMU

Suda çözünmeyen kum, kil ve tortu gibi katı maddeleri fiziksel olarak arıtmak; su içerisinde tat, koku ve renk olarak açığa çıkan organik maddeleri kimyasal olarak arıtmak; bu arıtım aşamalarıyla suyu tortusuz, renksiz ve berrak bir görünüme kavuşturma işlemlerine filtrasyon denir.

Genelde görünümü bulanık ve dibinde çökelti bırakan sular, tortulu olarak değerlendirilir.Tortu, suyun kullanım amacı her ne olursa olsun, istenmeyen bir kirliliktir.Tortu ile renk parametrelerini birbiriyle karıştırmamak gerekir.Renk, genelde sularda çözülmüş organik madde veya ağır metallerin göstergesidir.

Multi-Media filtreler doğru dizaynı ve seçim yapıldığı takdirde, oldukça efektif ve güvenilir bir şekilde çalışırlar. Ancak sistem dizaynında tank içi filtrasyon hızının belirli bir seviyeyi geçmemesi gerekir.Bu değerin aşılması durumunda sistemin süzme etkisi azalacağı gibi, basınç kaybıda artacaktır.

Aktif karbonun yaygın uygulama alanı suyun içinde mevcut organik madde, renk, koku, tat ve klor giderimidir.Ancak burada, söz konusu olan sadece fiziksel bir süzme işlemi değildir.Aktif karbon sistemleri, fiziko-kimyasal arıtma yapan sistemlerdir ve suyun arıtılması esnasında adsorpisyon işlemi gerçekleşir. Aktif karbon kömürümsü ve çok geniş yüzey alanına (1000-1500 m²/gr) sahip bir malzemedir.Organik kirliliğin olduğu sularda ve klor giderme amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken diğer bir konuda bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir.Bu sebeple aktif karbon doyuma ulaştığında değiştirilmesi gerekmektedir.Sonrasında, mikrobiyolojik arıtım yapılması tavsiye edilmektedir.