Yazdır

TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİ

İşletmelerde olsun bireysel kullanım alanlarında olsun ortam havası ve çalışma koşulları üzerinde ısılı faktörleri devre dışı bırakırsak en etkin unsur tozdur. Bireysel alanlar için tozun ana kaynağı deri dokusu olur iken, işletmeler de işletme faaliyetine göre doğal unsurlar olarak toz karşımıza çıkar.

Toz Toplama Sistemleri optimum çalışma ortamının oluşturulmasında ve toz'a bağlı makine arızaları ile çalışan rahatsızlıklarının önüne geçmek adına olmaz ise olmaz birer unsurdur. Toz toplama sistemleri, toz toplama üniteleri ve toz toplama filtreleri ve diğer elemanları ile bir bütün olarak çalışırlar.

Sağlık bir çalışma verimin elde edilmesi işletme veriminin maksimize edilmemesi adına toz toplam sistemleri birincil teknik ekipmanlar olarak kullanılır.