Yazdır
PDF

EĞİTİM HİZMETLERİ

EĞİTİM HİZMETLERİMİZ
07.04.2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Çalışanların İSG eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmeliği" gereğince İşletmelerde çalışan tüm personele ve idari kadroya yönetmelikte belirtilmiş olan iş güvenliği eğimlerinden sektöre ve çalışma şartlarına uygun olanlar eğitim planına alınarak belirlenen tarih ve sürelerde verilmektedir ve eğitime katılan kişilere eğitim katılım sertifikası düzenlenmektedir.

Genel Eğitim Konuları
• Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
• İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
• Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
• İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
• Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
• Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
• İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
• Kişisel koruyucu alet kullanımı,
• Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
• Uyarı işaretleri,
• Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
• Temizlik ve düzen,
• Yangın olayı ve yangından korunma,
• Termal konfor şartları,
• Ergonomi,
• Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
• İlk yardım, kurtarma