Yazdır
PDF

ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETİ

Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Hizmeti
Denetime tabi kurum, kuruluş ve işletmeler, faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenlemek üzere çevre görevlisi/görevlileri istihdam etmek ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti almak zorundadırlar.
Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu'na göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tabi kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listelerinde tanımlanmıştır.
Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğe göre, İzin/ Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listesindeki işletmeler; çevre yönetim birimi kurmak ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti almak zorundadırlar.
21/11/2008 tarihinde yayınlanan Çevre Denetim Yönetmeliği'nce ;
EK-I kapsamında kalan faaliyet sahipleri en geç 01.07.10 tarihine kadar
EK-II kapsamında kalan faaliyet sahipleri en geç 01.01.2011 tarihine kadar "Çevre Görevlisi" bulundurma ya da "Çevre Görevlisi Danışmanlığı" hizmeti almak zorundadırlar.
Firmamız 2012 yılında çevre danışmanlık yeterlilik belgesini almış ve danışmanlık hizmetlerine başlamıştır.
ÇEVRE GÖREVLİSİ HİZMETİMİZ
• Çevre faaliyetlerinin koordinasyonu
• İç tetkik ve raporlama
• Uygunsuzlukların giderilmesi çalışmaları
• Resmi yazışmalar ve periyodik bilgilendirmeler
• Çevre izin, lisans ve belgelerinin takibi
• Çevre denetimlerinde denetçilere refakat aşamalarından oluşmaktadır.