Yazdır
PDF

ÇEVRE LİSANSI

GERİ KAZANIM
*Tehlikeli Atık Geri Kazanım
*Tehlikesiz Atık Geri Kazanım
*Atık Yağ Geri Kazanım
*Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım
*Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım
*Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım
*Ambalaj Atığı Geri Kazanım
BERTARAF
*Atık Yakma ve Birlikte Yakma
*Düzenli Depolama (I.sınıf, II.sınıf, III sınıf)
ARA DEPOLAMA
*Tehlikeli Atık Ara Depolama
İŞLEME
*Tıbbi Atık Sterilizayonu
*Ömrünü Tamamlamış Araç
*Ambalaj Atığı Toplama Ayırma
*Tanker Temizleme
*Hurda Metal
*PCB Arındırma