Yazdır
PDF

ÇED / Proje Tanıtım Dosyası

Ekonomik ve sosyal gelişmeyi önlemeden, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerinin önceden tespit edilip gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır ÇED Yönetmeliği'nin Dayanağı Çevre Kanunu'nun 10. Maddesi'dir.
10.madde; "Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açacak kurum, kuruluş ve işletmeler bir "Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu" hazırlarlar. Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez."
17.07.2008 tarihinde yayınlanan 2009 ve 2011 yıllarında revizyona uğrayan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin ÇED Uygulanacak Projeler Listesi'nde yer alan faaliyetlerden
(EK-I) deki listede bulunan faaliyetler ÇED Raporu,
(EK-II) de bulunan Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi'nde yer alan faaliyetler ise Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak zorundadır. Yönetmeliğin ekli listelerinde yer almayan faaliyetler ise bağlı bulunduğu valilikten kapsamdışı kararı almakla yükümlüdür.

Çed Aşamaları